ເມນູອາຫານລາວ
     
ລາບໝູ
ລາຄາ: 25000 ກີບ
  ລາບງົວ
ລາຄາ: 25000 ກີບ
  ເຂົ້າຫຼາມ
ລາຄາ: 10000 ກີບ/ອັນ
  ເອາະຫຼາມ
ລາຄາ: 30000 ກີບ
 

     
ຕຳໝາກຮູ່ງ
ລາຄາ: 10000 ກີບ
  ປີ້ງໄກ່
ລາຄາ: 25000 ກີບ
  ປາໜື້ງໝາກນາວ
ລາຄາ: 50000 ກີບ
  ຂົ້ວຜັກລວມມິດ
ລາຄາ: 20000 ກີບ

     
ແໜມເຂົ້າ
ລາຄາ: 15000 ກີບ
  ຕຳໝາກແຕ່ງ
ລາຄາ: 10000 ກີບ
  ຜັດເຜັດໝູ
ລາຄາ: 30000 ກີບ
  ໜື້ງປາຄໍ່ລົດແຊບ
ລາຄາ: 45000 ກີບ